Câu hỏi 1
Câu hỏi :
MyTV Net là gì?
Câu hỏi 2
Câu hỏi :
Cách cài đặt dịch vụ MyTV Net?
Câu hỏi 3
Câu hỏi :
Một tài khoản MyTV Net sử dụng được trên mấy thiết bị?
Câu hỏi 4
Câu hỏi :
Cách đăng ký mới Tài khoản và mật khẩu của dịch vụ MyTV Net như thế nào?
Câu hỏi 5
Câu hỏi :
Hiện tại MyTV Net có bao nhiêu gói cước?
Câu hỏi 6
Câu hỏi :
Nạp tiền vào tài khoản MyTV Net bằng cách nào?
Câu hỏi 7
Câu hỏi :
Dùng Smartphone, Tablet, Smartbox, SmartTV hệ điều hành Android, khi tải app MyTV Net trực tiếp từ CH Play/Google Play khi bấm chọn cài đặt thì không hiển thị app.
Câu hỏi 8
Câu hỏi :
Nếu gỡ App MyTV Net ra khỏi thiết bị nhưng chưa đăng xuất thì có được xem là đã đăng xuất không?
Câu hỏi 9
Câu hỏi :
Xóa các thiết bị đang đăng nhập trên 1 tài khoản MyTV Net bằng cách nào?
Câu hỏi 10
Câu hỏi :
App MyTV Net có sử dụng được khi đang ở nước ngoài không?