Câu hỏi:
Cách cài đặt dịch vụ MyTV Net?
Trả lời:

- Cách 1: Cài đặt trực tiếp từ CH Play/Google play hoặc App Store bằng cách kết nối thiết bị với internet sau đó tìm kiếm ứng dụng MyTV Net trực tiếp từ CH Play/Google play hoặc App Store. Chọn biểu tượng MyTV Net sau đó chọn cài đặt. Hệ thống sẽ tự động tải về.
- Cách 2: Cài đặt dịch vụ MyTV Net từ website: mytvnet.vn bằng cách: Truy cập website: mytvnet.vn. Chọn Tải ứng dụng và lựa chọn hệ điều hành tương ứng. Tải ứng dụng và cài đặt dịch vụ.
Lưu ý: Lựa chọn cài đặt đúng ứng dụng MyTV Net trên các thiết bị Smartphone/Tablet và Smart Box/Smart TV tương ứng.

Câu hỏi khác