Câu hỏi:
Hiện tại MyTV Net có bao nhiêu gói cước?
Trả lời:

 MyTV Net cung cấp các gói cước sau:

 -Gói Net Free: KH được xem miễn phí gần 100 kênh truyền hình đặc sắc nhiều thể loại. Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

 - Gói Net Flexi:

 + Kênh truyền hình: gần 170 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế với nhiều thể loại khác nhau (Đầy đủ chùm kênh VTV Cab và MAX2).

 + TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình

 + Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng

Thư viện VoD khổng lồ với nhiều dịch vụ khác nhau: Phim truyện, Thiếu nhi, Âm nhạc, Thể thao, TV Shows…

- Gói Netsmart:

+ Cung cấp trên 120 kênh truyền hình nổi bật.

+ TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình.

+ Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

+ Thư viện VoD khổng lồ: Phim truyện, Thiếu nhi, Âm nhạc, Thể thao, TV Shows…

- Gói Net Plus:

+ Cung cấp trên 100 kênh truyền hình nổi bật trong nước và quốc tế (Đầy đủ chùm kênh MAX2).

+ TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình.

+ Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

+ Thư viện VoD miễn phí.

- Gói VTVCab:

+ Cung cấp gần 100 kênh truyền hình nổi bật (đầy đủ chùm kênh VTV Cab)

+ Tua lại trong vòng 2h, xem lại 24h các nội dung TV đã phát.

+ Thư viện VoD miễn phí

 

Câu hỏi khác