Câu hỏi:
Hiện tại MyTV Net có bao nhiêu gói cước?
Trả lời:

Kể từ ngày 01/07/2019 MyTV Net chính thức cung cấp các gói cước sau:

 -Gói Net Free: KH được xem miễn phí 122 kênh truyền hình đặc sắc nhiều thể loại. Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

 - Gói Net Flexi:

 + Kênh truyền hình: gần 200 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế với nhiều thể loại khác nhau (chùm kênh VTVCab sẽ thay thế chùm kênh Qnet)

 + TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình

 + Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng

Câu hỏi khác