Khán giả toàn quyền chủ động lựa chọn và xem lại các chương trình truyền hình đã phát trước đó mà không phải phụ thuộc vào thời gian phát sóng và sẽ không bao giờ để lỡ bất cứ một nội dung truyền hình yêu thích nào.

 

Thao tác dễ dàng, chỉ cần ấn nút lựa chọn các kênh trên lịch phát sóng xem lại, bạn có thể thưởng thức các chương trình truyền hình đã phát trong vòng 24 giờ và tua lại các nội dung đã xem trong vòng 2 giờ.