Thông tin về các gói cước

Chú ý : Những thông tin này chỉ là tham khảo và chưa chính thức, thông tin có thể thay đổi khi dịch vụ chính thức được phát hành.

THÔNG TIN GÓI CƯỚC NET FREE

Giá cước: 0 VNĐ 
(Gói cước sử dụng Miễn phí cho khách hàng)

Gói Net Free gồm có:

- Kênh truyền hình: Trên 90 kênh truyền hình đặc sắc miễn phí thuộc nhiều thể loại.

- Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

THÔNG TIN GÓI CƯỚC NET FLEXI

 

Giá cước:  44.000 VNĐ/ 30 ngày/ tài khoản

(Miễn phí cho thiết bị thứ 2 và thứ 3)

Từ ngày 01/07/2019, MyTV Net thực hiện thay thế chùm kênh QNet bằng chùm kênh VTVCab và toàn bộ nội dung VoD đặc sắc với mức giá ưu đãi.

 Gói Net Flexi gồm có:

- Kênh truyền hình: Gần 150 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế với nhiều thể loại khác nhau.

- TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình.

- Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.