Thông tin về các gói cước

Chú ý : Những thông tin này chỉ là tham khảo và chưa chính thức, thông tin có thể thay đổi khi dịch vụ chính thức được phát hành.

THÔNG TIN GÓI CƯỚC NET FREE

Giá cước: 0 VNĐ 
(Gói cước sử dụng Miễn phí cho khách hàng)

Gói Net Free gồm có:

- Kênh truyền hình: 90 kênh truyền hình đặc sắc miễn phí thuộc nhiều thể loại.

- Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

THÔNG TIN GÓI CƯỚC NET FLEXI

 

Giá cước: 15.000 VNĐ/ 7 ngày/ tài khoản

  50.000 VNĐ/ 30 ngày/ tài khoản

  150.000 VNĐ/ 90 ngày/ tài khoản

(Miễn phí cho thiết bị thứ 2 và thứ 3)

 Gói Net Flexi gồm có:

- Kênh truyền hình: Trên 130 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế với nhiều thể loại khác nhau.

- TV xem lại: Cho xem lại các chương trình truyền hình trong vòng 24 giờ, các chương trình xem lại cũng được sắp sếp theo trình tự thời gian của lịch trình chiếu từ đài truyền hình.

- Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV): Cho phép tạm dừng hoặc tua lại chương trình truyền hình đang phát trong vòng 2 giờ và tiếp tục xem lại sau đó kể từ thời điểm tạm dừng.

THÔNG TIN GÓI CƯỚC PHIM TRUYỆN

Gói cước MyTV Net

Giá cước: 9.000 VNĐ/ 7 ngày/ tài khoản

  30.000 VNĐ/ 30 ngày/ tài khoản

  90.000 VNĐ/ 90 ngày/ tài khoản

(Miễn phí cho thiết bị thứ 2 và thứ 3)

Gói Phim truyện gồm có:  Hàng nghìn giờ phim với các bộ phim thường xuyên thuộc các thể loại phim chiếu rạp, phim bom tấn, hành động, hài, tâm lý xã hội,... cùng các tính năng tua đi, tua lại, tạm dừng, lưu tại điểm dừng, lưu vào mục yêu thích. 

Thân ái!

[MyTV Net]