Cập nhật lúc: 03:29:08 PM | 23/05/2019

Free State - Miền Tự Do

Một hành động ngẫu nhiên của lòng tốt gây ra một mối tình bị cấm đoán giữa một cô gái da trắng và một người đàn ông Ấn Độ trong hệ thống Apartheid ở Nam Phi.

Tin tức khác